hexlet-correction

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zxvfc Valentin 1 424 819 1 2 8
2 wtffka VYATCHESLAV 0 0 0 0 0 1
3 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 77 137 1 0 0
4 VladDB 0 0 0 0 0 2
5 ssssank Aleksandr Litvinov 2 3 3 0 0 2
6 sgmdlt 1 1 1 0 0 0
7 saymon-says Semen Serdyukov 1 375 12 6 0 37
8 samokisha Anatoly Samokisha 23 26995 299 20 2 56
9 RedGradient 0 0 0 1 1 2
10 Oleg995 0 0 0 0 0 4
11 Nyadzayo 0 0 0 0 0 1
12 niyak93rus niyak93rus 11 29447 29350 1 0 5
13 nikisysoev Nikita Sysoev 18 1397 433 2 0 19
14 nekedio 3 91 45 5 0 15
15 mu-irfan Muhammad Irfan 0 0 0 0 0 1
16 MityaDementiy MityaDem 0 0 0 0 1 0
17 MisterCool bondarev 1 66 0 2 0 3
18 MilaNick Mila 0 0 0 1 0 8
19 meco-coder Ivan Markov 2 28 56 1 0 1
20 malikin Timur Malikin 21 3359 1490 8 9 58
21 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 1 0 8
22 Kvas1988 Shohin Aleksander 20 1730 1122 1 0 14
23 kacetal Artem 58 5867 4135 26 10 212
24 JekRock Yevhen Badorov 0 0 0 0 0 1
25 IvanVyargizov Ivan Vyargizov 0 0 0 0 0 3