hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Zigreal stvmm 2 4 3 3 0 2
2 zhek111 0 0 0 1 0 1
3 zharinovkv 0 0 0 0 1 0
4 zhabinka Sergey Karpuk 1 1 1 1 1 1
5 YuriySho 1 1 1 1 0 0
6 yulia633 Yulia 0 0 0 0 0 1
7 yaroslav Yaroslav Markin 0 0 0 1 0 1
8 Yakanaro 2 5 3 1 0 1
9 webmstk 0 0 0 1 0 1
10 warpedrhubarb Maksim S 0 0 0 0 0 3
11 vasiliqa Vasilisa 2 2 2 1 0 1
12 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
13 ulizko Oleksandr Ulizko 16 367 153 6 1 15
14 trufanovnik Никита Труфанов 0 0 0 0 0 4
15 trofim373 Evgeniy 0 0 0 0 1 0
16 tolyod anatoliy.poloz 0 0 0 0 1 0
17 TheKr1d Vlad 1 1 1 2 0 1
18 temanmd Artem Belankov 1 1 1 2 0 1
19 SuchkovSergey Suchkov Sergey 0 0 0 0 1 0
20 ssssank Aleksandr Litvinov 1 7 11 3 2 11
21 SibirBear 0 0 0 0 1 0
22 Shamilist Shamil Khalikov 0 0 0 0 0 2
23 sgmdlt 1 1 1 0 0 2
24 seth2810 Roman Gafurov 0 0 0 2 0 10
25 sergey-nechaev 2 25 25 1 0 3