hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Aaryanpal Aaryan 0 0 0 0 0 6
2 ssssank Aleksandr Litvinov 1 7 11 3 2 11
3 astynax Aleksei Pirogov 0 0 0 0 1 0
4 ponttor Alexander Illarionov 0 0 0 1 0 6
5 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
6 Alisa-V-H Alisa_Holainen 0 0 0 2 6 3
7 tolyod anatoliy.poloz 0 0 0 0 1 0
8 samokisha Anatoly Samokisha 0 0 0 0 1 0
9 amshkv Andrey 31 373 323 7 1 100
10 maddbuzz Andrey Anisimov 0 0 0 0 0 2
11 grozwalker Andrey Groza 54 9625 6667 1 0 183
12 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 0 0 0 1 0 1
13 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
14 antlu Anton 0 0 0 0 1 3
15 burenkov-anton Anton Burenkov 2 5 5 3 0 0
16 temanmd Artem Belankov 1 1 1 2 0 1
17 askorutin26 Artem Elgadzhiev 1 736 161 3 0 38
18 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
19 artemrakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
20 pn-y Arty 1 1 1 1 0 0
21 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 2
22 bohdanyezhlov Bohdan Yezhlov 0 0 0 1 0 2
23 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
24 DimaKabanov Dmitry Kabanov 3 47 23 2 0 9
25 korotindev Dmitry Korotin 0 0 0 0 0 4