hexlet-editor

Organization: Hexlet
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 0 0 0 0 0 17
27 MityaDementiy MityaDem 1 5 1 1 0 2
28 MONDAYMIND Anna Steksova 1 16 12 1 0 3
29 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
30 Nesaq NesaQ 1 484 46 2 0 1
31 ovsy1 Ratmir Kalimulin 2 2 2 1 0 0
32 Psixodelik Nikita Mikhaylov 0 0 0 0 0 6
33 ReDBrother Dmitriy Bataev 0 0 0 0 2 0
34 seth2810 Roman Gafurov 0 0 0 0 0 1
35 Shamilist Shamil Khalikov 0 0 0 0 0 1
36 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
37 ssssank Alex 1 15 15 1 0 0
38 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 16 1478 884 7 0 15
39 Syrupred IRINA KHARITONOVA 7 237 38 5 0 10
40 Takaiva Alexandr Sdobnikov 18 241 108 2 0 2
41 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 11
42 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
43 Yakanaro 0 0 0 0 0 1