hexlet-editor

Organization: Hexlet
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 frontstall Roman Makarov 24 59061 27102 8 11 13
2 leteli 16 40324 12069 2 0 1
3 dzencot Ivan Gagarinov 6 30021 22817 6 2 26
4 greybutton Sergej Tabb 3 11094 16602 2 0 0
5 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
6 LarendsD 49 3965 788 7 0 8
7 AndreiIlin 2 2953 1266 2 0 7
8 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 16 1478 884 7 0 15
9 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
10 epodgaetskiy Evgeniy Podgaetskiy 4 628 655 1 0 0
11 Nesaq NesaQ 1 484 46 2 0 1
12 elisad5791 5 477 433 3 0 1
13 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 5 311 25 2 0 9
14 Takaiva Alexandr Sdobnikov 18 241 108 2 0 2
15 Syrupred IRINA KHARITONOVA 7 237 38 5 0 10
16 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 133 71 2 0 4
17 antonDedyaev Anton Dedyaev 2 93 3 2 0 6
18 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 11
19 abarmenkov Andrey Barmenkov 1 63 4 1 0 1
20 AtilMohAmine Atil Mohamed El Amine 2 46 86 3 0 13
21 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
22 MONDAYMIND Anna Steksova 1 16 12 1 0 3
23 ssssank Alex 1 15 15 1 0 0
24 alexandertolchinsky 1 13 13 1 0 2
25 acidmaksim Maxim Skriov 1 10 0 9 15 28