hexlet-editor

Organization: Hexlet
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 frontstall Roman Makarov 24 59061 27102 8 11 13
2 dzencot Ivan Gagarinov 6 30021 22817 6 2 26
3 greybutton Sergej Tabb 3 11094 16602 2 0 0
4 leteli 16 40324 12069 2 0 1
5 AndreiIlin 2 2953 1266 2 0 7
6 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 16 1478 884 7 0 15
7 LarendsD 49 3965 788 7 0 8
8 epodgaetskiy Evgeniy Podgaetskiy 4 628 655 1 0 0
9 elisad5791 5 477 433 3 0 1
10 Takaiva Alexandr Sdobnikov 18 241 108 2 0 2
11 AtilMohAmine Atil Mohamed El Amine 2 46 86 3 0 13
12 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 133 71 2 0 4
13 Nesaq NesaQ 1 484 46 2 0 1
14 Syrupred IRINA KHARITONOVA 7 237 38 5 0 10
15 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
16 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 5 311 25 2 0 9
17 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 11
18 ssssank Alex 1 15 15 1 0 0
19 alexandertolchinsky 1 13 13 1 0 2
20 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
21 MONDAYMIND Anna Steksova 1 16 12 1 0 3
22 fey fey 6 8 6 0 2 6
23 abarmenkov Andrey Barmenkov 1 63 4 1 0 1
24 antonDedyaev Anton Dedyaev 2 93 3 2 0 6
25 ashikov Roman Ashikov 1 2 2 0 0 15