hexlet-exercise-kit

Owner: Hexlet
GitHub

Makefile

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
2 astynax Aleksei Pirogov 0 0 0 0 0 17
3 fey fey 7 20774 12592 1 0 16
4 freetonik Rakhim 0 0 0 1 0 0
5 igor-i Igor Inkovskiy 4 1066 588 0 0 0
6 kirill-chertkov Kirill 3 153 141 3 0 1
7 Melodyn Сергей Мелодин 25 2457 2048 2 0 5
8 MrPhantomT 0 0 0 1 0 0
9 Psixodelik Nikita Mikhaylov 1 3 0 0 0 0
10 sashashakun Alex 1 2 2 1 0 0
11 seralekseenko seralekseenko 0 0 0 1 0 0
12 zhabinka Sergey Karpuk 10 1574 65 1 0 1
13 zzet Andrew Kumanyaev 0 0 0 1 0 0