hexlet-friends

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 bikowskiy Nikita Bikovskiy 0 0 0 0 0 1
27 BoCXoD-man Andrey Manaev 0 0 0 0 0 3
28 burenkov-anton Anton Burenkov 1 0 1 1 0 0
29 choolkov Sergey Chulkov 0 0 0 0 0 2
30 Cristikijian 0 0 0 0 0 9
31 danokp Daniil Penkov 0 0 0 1 0 4
32 Dddarknight 1 176 17 1 0 6
33 devdenh Denis Aminov 4 21 2 1 0 9
34 DmGorokhov Dmitry Gorokhov 0 0 0 5 4 30
35 dmitriy-ga 0 0 0 4 0 4
36 DREU007 Denis Bolshakov 0 0 0 4 0 9
37 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 13
38 Dzigr Dmitry Ibragimov 0 0 0 3 2 15
39 DzmitrySha Dzmitry 1 1 1 1 0 1
40 EmilMorua Emil Murzin 0 0 0 4 0 15
41 emp7yhead Artyom Kropp 10 608 558 12 4 80
42 faciledictu Dmitry Zhigulin 0 0 0 0 0 1
43 fey fey 8 16 3 5 46 328
44 flamesjames James Martini 0 0 0 0 0 2
45 frontstall Roman Makarov 1 66 46 1 0 0
46 gayaleeva Polina Evdokimova 0 0 0 0 2 0
47 HelenOne h.bright 0 0 0 0 1 7
48 Heymen22 0 0 0 0 0 3
49 honeydev 13 721 299 8 0 22
50 IgorGakhov Igor Gakhov 0 0 0 0 0 3