hexlet-friends

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 antlu Anton 120 9363 4872 63 3 146
2 emp7yhead Artyom Kropp 10 608 558 9 4 56
3 honeydev 13 721 299 8 0 22
4 altvec Sergey Kalistratov 11 317 100 7 2 8
5 Safintim Timur Safin 10 526 40 7 0 22
6 yuriy-kormin Yuriy Kormin 11 1294 901 6 0 11
8 sch0nik 2 552 482 5 0 15
7 zhek111 9 88 25 5 0 8
9 fey fey 7 16 3 4 23 38
10 ajib6ept Альберт 2 714 20 3 0 5
11 neihaoo neihaoo 4 240 132 3 0 11
12 Tragoedie Evgeniya Golish 2 27 1 3 1 6
18 ak4code Aleksandr Kharitonov 2 222 79 2 0 1
17 asidowner Sidorenkov Anton 1 5 1 2 0 1
20 TurtleOld Alexander Pavlov 1 133 87 2 0 7
16 andrej-shaikin Andrey Shaikin 0 0 0 2 0 0
13 ilnarkz Ilnar 12 519 407 2 0 7
19 Alexion24 Alexey Orlov 2 2 2 2 0 0
14 kvazar941 3 115 20 2 0 5
15 ya-pekatoros Yaroslav Pekatoros 1 12 6 2 0 14
29 zhabinka Sergey Karpuk 6 71 110 1 25 34
33 mnogom Konstantin Freidlin 4 1146 99 1 0 4
39 burenkov-anton Anton Burenkov 1 0 1 1 0 0
38 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 2 9
31 ssssank Aleksandr Litvinov 3 94 77 1 0 17