hexlet-friends

Organization: Hexlet
GitHub

Python

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 antlu Anton 120 9363 4872 63 3 124
2 honeydev 13 721 299 8 0 22
3 altvec Sergey Kalistratov 11 317 100 7 2 8
4 Safintim Timur Safin 10 526 40 7 0 22
5 emp7yhead Artyom Kropp 5 529 494 5 2 10
7 ak4code Aleksandr Kharitonov 2 222 79 2 0 1
9 TurtleOld Alexander Pavlov 1 133 87 2 0 7
10 neihaoo neihaoo 1 94 73 2 0 4
6 andrej-shaikin Andrey Shaikin 0 0 0 2 0 0
8 Alexion24 Alexey Orlov 2 2 2 2 0 0
16 mnogom Konstantin Freidlin 4 1146 99 1 0 4
12 burenkov-anton Anton Burenkov 1 0 1 1 0 0
13 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 2 9
18 ssssank Alex 3 94 77 1 0 1
15 EvilMadSquirrel Sergey Minichev 1 237 25 1 0 8
11 Aleksey94Dan 1 51 0 1 0 0
17 frontstall Roman Makarov 1 66 46 1 0 0
19 VasiliyBogdanov 1 72 0 1 0 3
14 Dddarknight 0 0 0 1 0 1
26 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 0 7
21 fey fey 6 15 3 0 19 14
22 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 1
23 ajib6ept Альберт 0 0 0 0 0 1
24 SaltyFingers 0 0 0 0 0 2
25 amshkv Andrey 0 0 0 0 1 2