hexlet-friends

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ak4code Aleksandr Kharitonov 2 222 79 2 0 1
2 ssssank Aleksandr Litvinov 3 94 77 1 0 17
3 AlexanderPotapkov Aleksandr Potapkov 0 0 0 1 0 3
4 astynax Aleksei Pirogov 9 434 338 0 4 209
5 AABur Alexander 0 0 0 0 0 1
6 TurtleOld Alexander Pavlov 1 133 87 2 0 7
7 Alexion24 Alexey Orlov 2 2 2 2 0 0
8 amshkv Andrey 0 0 0 0 1 2
9 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 2 9
10 Perceptor89 Andrey Fominykh 0 0 0 0 0 1
11 andrej-shaikin Andrey Shaikin 0 0 0 2 0 0
12 antlu Anton 120 9363 4872 63 3 146
13 burenkov-anton Anton Burenkov 1 0 1 1 0 0
14 rezajkee Anton Shefer 1 3 3 1 0 0
15 emp7yhead Artyom Kropp 10 608 558 9 4 56
16 pershin-daniil Daniil Pershin 2 10 5 1 0 2
17 devdenh Denis Aminov 4 21 2 1 0 9
18 M1RRoN Denis Mironov 0 0 0 0 0 2
19 DzmitrySha Dzmitry 1 1 1 1 0 1
20 Tragoedie Evgeniya Golish 2 27 1 3 1 6
21 fey fey 7 16 3 4 23 38
22 IgorGakhov Igor Gakhov 0 0 0 0 0 3
23 ilnarkz Ilnar 12 519 407 2 0 7
24 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 10
25 Jainex17 jainex 0 0 0 0 0 1