hexlet-sicp

Owner: Hexlet
GitHub

PHP

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 523 120341 55047 188 129 715
2 alex-ismailov Alexander 32 4007 52127 5 2 6
3 tolyod anatoliy.poloz 7 5399 13323 5 1 24
4 burenkov-anton Anton Burenkov 956 29975 4060 456 31 35
5 pershin-daniil Daniil Pershin 16 1681 1691 9 0 14
6 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 0 103
7 AslanAV Aslan Autlev 28 3457 1542 6 0 29
8 ava239 Dmitry Oliferchuk 21 1363 1196 7 1 7
9 valeriySeregin Valeriy Seregin 10 1533 1121 7 0 1
10 vasilysmolin VasilySmolin 23 1255 1074 8 0 40
11 rkozlov95 55 1122 796 17 0 21
12 ashikov Roman Ashikov 94 2167 626 49 9 124
13 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
14 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
15 zhabinka Sergey Karpuk 26 1050 221 14 18 25
16 Malcom1986 Maksim Litvinov 44 399 188 21 0 17
17 dzencot Ivan Gagarinov 25 608 186 6 2 17
18 IgBuS 18 201 171 2 0 17
19 geozhur Georgij Zsuravljov 34 879 170 16 0 18
20 antonDedyaev Anton Dedyaev 20 633 140 9 0 22
21 sol-un 4 332 113 5 0 1
22 mdx10 4 73 70 3 0 4
23 arkadiy93 10 97 66 4 1 12
24 MAGLeb Maksimov Gleb 5 122 62 1 9 13
25 AABur Alexander 1 45 50 2 0 3