hexlet-sicp

Owner: Hexlet
GitHub

PHP

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 burenkov-anton Anton Burenkov 956 29975 4060 456 31 35
2 fey fey 523 120341 55047 188 129 715
3 ashikov Roman Ashikov 94 2167 626 49 9 124
4 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 0 103
5 grozwalker Andrey Groza 0 0 0 28 7 109
6 Malcom1986 Maksim Litvinov 44 399 188 21 0 17
8 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
7 rkozlov95 55 1122 796 17 0 21
9 geozhur Georgij Zsuravljov 34 879 170 16 0 18
10 zhabinka Sergey Karpuk 26 1050 221 14 18 25
11 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
12 pershin-daniil Daniil Pershin 16 1681 1691 9 0 14
13 antonDedyaev Anton Dedyaev 20 633 140 9 0 22
14 vasilysmolin VasilySmolin 23 1255 1074 8 0 40
16 ava239 Dmitry Oliferchuk 21 1363 1196 7 1 7
15 valeriySeregin Valeriy Seregin 10 1533 1121 7 0 1
17 dzencot Ivan Gagarinov 25 608 186 6 2 17
18 AslanAV Aslan Autlev 28 3457 1542 6 0 29
19 tolyod anatoliy.poloz 7 5399 13323 5 1 24
20 vikzh Victor Zhukovsky 6 438 7 5 0 2
22 sol-un 4 332 113 5 0 1
21 alex-ismailov Alexander 32 4007 52127 5 2 6
24 arkadiy93 10 97 66 4 1 12
25 bsv-hub 4 106 44 4 0 1
23 nastasja83 31 193 45 4 1 12