hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 leteli 10 1845 11 2 0 4
52 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
53 LubaRo Luba 1 1 1 1 0 0
54 markshevchenko Mark Shevchenko 3 632 46 4 0 0
55 maximtop Maxim Topciu 1 2 2 1 0 0
56 mbelsky Max Belsky 1 1 1 1 0 0
57 Melevir Ilya Lebedev 1 12 12 1 0 0
58 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
59 meloshnikov Roman Meloshnikov 0 0 0 0 1 0
60 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 3 89 89 3 0 38
61 minotaura 1 31 31 1 0 0
62 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
63 mixedrays Aliaksandr Mialeshka 1 1 1 1 0 0
64 NatalieKonstantinova 68 722 507 16 12 3
65 necelentano Андрей | Andrey 2 2 2 2 0 0
66 nikkstchv Nikita Kostichev 5 43 43 1 0 0
67 Nowitty 0 0 0 4 0 3
68 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
69 ollyak 1 2 3 1 0 0
70 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
71 peacelovecookies 1 0 0 1 0 0
72 prio65 51 169 94 54 4 3
73 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
74 Psixodelik Nikita Mikhaylov 6 222 416 9 0 0
75 PVArech 1 1 1 1 0 0