hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 IxxyDev 0 0 0 0 0 1
52 JohnConnor1969 0 0 0 0 0 1
53 joisadler Yossi Adler 2 4 4 2 0 0
54 jprestor 3 47 9 1 0 3
55 kirill-chertkov Kirill 5 59 55 5 0 0
56 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
57 KseniaAnd 5 784 9 5 0 0
58 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 10 10 1 1 1
59 lbazarnov Lev Bazarnov 1 7 7 1 0 0
60 Legomegger Alikhan Askarov 1 2 2 1 0 0
61 leteli 10 1845 11 2 0 4
62 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
63 LubaRo Luba 1 1 1 1 0 0
64 markshevchenko Mark Shevchenko 3 632 46 4 0 0
65 maximtop Maxim Topciu 1 2 2 1 0 0
66 mbelsky Max Belsky 1 1 1 1 0 0
67 Melevir Ilya Lebedev 1 12 12 1 0 0
68 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
69 meloshnikov Roman Meloshnikov 0 0 0 0 1 0
70 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
71 minotaura 1 31 31 1 0 0
72 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
73 mixedrays Aliaksandr Mialeshka 1 1 1 1 0 0
74 NatalieKonstantinova 69 723 508 17 12 6
75 necelentano Андрей | Andrey 2 2 2 2 0 0