hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
101 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
102 sgmdlt 0 0 0 0 0 1
103 ShafigullinIK 3 343 38 4 0 0
104 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
105 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
106 ssssank Alex 7 132 248 3 0 1
107 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
108 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
109 Tabarzin rustam 1 2 2 1 0 0
110 TanyFV 2 127 2 2 0 0
111 TheSmartnik Nikita Misharin 1 1 1 1 0 0
112 TimurDavlet Timur D. 7 92 35 5 0 12
113 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
114 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
115 trolzen 2 11 11 2 0 0
116 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 5 5 2 0 0
117 Vasily37 Vasily Vassiliev 1 160 0 1 0 0
118 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
119 vladimirshefer Vladimir Shefer 2 2 2 1 0 1
120 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3