hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 62
2 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
3 A-Toloknov 1 4 4 0 0 24
4 fey fey 15 279 41 13 9 23
5 ashikov Roman Ashikov 45 128 126 23 1 22
6 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 13
7 TimurDavlet Timur D. 7 92 35 5 0 12
8 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
9 dzencot Ivan Gagarinov 3 22 20 2 0 8
10 hellion86 6 119 70 1 0 7
13 acidmaksim Maxim Skriov 1 11 1 1 0 6
12 NatalieKonstantinova 69 723 508 17 12 6
11 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 2 243 62 2 0 6
16 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
15 elisad5791 3 1879 9 3 0 4
14 leteli 10 1845 11 2 0 4
21 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
17 buravlev-arthur Arthur Buravlyov 7 125 11 2 0 3
19 jprestor 3 47 9 1 0 3
22 Nowitty 0 0 0 4 0 3
20 prio65 51 169 94 54 4 3
18 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
23 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2
25 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
27 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1