hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 3 89 89 3 0 38
2 A-Toloknov 1 4 4 0 0 24
3 fey fey 14 278 40 11 9 16
4 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
5 amshkv Andrey 76 7261 751 11 4 9
6 ashikov Roman Ashikov 40 107 101 22 0 6
8 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
7 leteli 10 1845 11 2 0 4
11 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
13 Nowitty 0 0 0 4 0 3
10 elisad5791 2 1760 2 3 0 3
12 prio65 51 169 94 54 4 3
9 NatalieKonstantinova 68 722 507 16 12 3
14 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2
26 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
15 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
18 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
23 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
24 greybutton Sergej Tabb 3 21 20 2 0 1
19 JohnConnor1969 0 0 0 0 0 1
21 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 10 10 1 1 1
22 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
17 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
16 Gogyto 0 0 0 1 0 1
20 gomez-git 1 2 2 1 0 1