hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 13
2 NatalieKonstantinova 69 723 508 17 12 6
3 prio65 51 169 94 54 4 3
4 ashikov Roman Ashikov 45 128 126 23 1 22
5 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 62
6 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
7 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
9 fey fey 15 279 41 13 9 23
8 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
10 Psixodelik Nikita Mikhaylov 13 981 484 15 0 0
11 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
12 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
14 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
13 leteli 10 1845 11 2 0 4
16 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
15 AlmDea 8 582 4 11 0 1
18 buravlev-arthur Arthur Buravlyov 7 125 11 2 0 3
17 ssssank Alex 7 132 248 3 0 1
19 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
20 TimurDavlet Timur D. 7 92 35 5 0 12
21 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
24 AlexP11223 6 32 27 5 0 0
22 hellion86 6 119 70 1 0 7
23 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
25 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3