hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 76 7261 751 11 4 9
2 NatalieKonstantinova 68 722 507 16 12 3
3 prio65 51 169 94 54 4 3
4 ashikov Roman Ashikov 40 107 101 22 0 6
5 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
6 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
7 fey fey 14 278 40 11 9 16
8 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
9 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
10 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
11 leteli 10 1845 11 2 0 4
13 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
12 AlmDea 8 582 4 11 0 1
14 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
15 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
16 AlexP11223 6 32 27 5 0 0
17 Psixodelik Nikita Mikhaylov 6 222 416 9 0 0
19 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
21 kirill-chertkov Kirill 5 59 55 5 0 0
18 nikkstchv Nikita Kostichev 5 43 43 1 0 0
20 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
22 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
23 futurfrukt Konstantin Lekh 3 11 11 1 0 0
24 dzencot Ivan Gagarinov 3 22 20 2 0 0
29 markshevchenko Mark Shevchenko 3 632 46 4 0 0