hexletguides.github.io

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 dzencot Ivan Gagarinov 32 10791 65740 14 0 41
2 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 63
3 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 20
4 NatalieKonstantinova 73 729 514 21 35 11
5 Psixodelik Nikita Mikhaylov 15 1016 496 18 0 0
6 ssssank Aleksandr Litvinov 9 134 249 4 0 10
7 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
8 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
9 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
10 ashikov Roman Ashikov 50 132 129 24 2 37
11 Alex-luov 2 167 105 1 0 0
12 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
13 prio65 51 169 94 54 4 3
14 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
15 jprestor 7 10868 90 2 0 6
17 trolzen 7 86 85 5 0 44
16 frontstall Roman Makarov 1 114 85 1 0 0
18 richpeach-bot 11 84 84 0 0 0
19 igorkuznetsov1972 1 4347 83 1 0 0
21 ola-9 Olga 3 74 74 2 0 0
20 nicha3381 Nika Filimonova 1 83 74 1 0 1
22 hellion86 6 119 70 1 0 7
23 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
24 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
25 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0