hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 76 7261 751 11 4 9
2 NatalieKonstantinova 68 722 507 16 12 3
3 Psixodelik Nikita Mikhaylov 6 222 416 9 0 0
4 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
5 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
6 OratorX Valerii Zhyla 15 330 103 1 0 1
7 ashikov Roman Ashikov 40 107 101 22 0 6
8 prio65 51 169 94 54 4 3
9 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
10 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 3 89 89 3 0 38
11 frontstall Roman Makarov 1 114 85 1 0 0
12 igorkuznetsov1972 1 4347 83 1 0 0
14 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
13 richpeach-bot 1 66 66 0 0 0
15 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
16 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
17 kirill-chertkov Kirill 5 59 55 5 0 0
18 markshevchenko Mark Shevchenko 3 632 46 4 0 0
19 nikkstchv Nikita Kostichev 5 43 43 1 0 0
20 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
21 fey fey 14 278 40 11 9 16
22 ShafigullinIK 3 343 38 4 0 0
23 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
24 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
25 minotaura 1 31 31 1 0 0