hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 NatalieKonstantinova 68 722 507 16 12 3
2 fey fey 14 278 40 11 9 16
3 amshkv Andrey 76 7261 751 11 4 9
4 prio65 51 169 94 54 4 3
5 ilyar Ilyar 0 0 0 0 2 0
11 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
12 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
7 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 10 10 1 1 1
10 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
9 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
8 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
6 meloshnikov Roman Meloshnikov 0 0 0 0 1 0
95 ashikov Roman Ashikov 40 107 101 22 0 6
18 senzpo 1 1 1 1 0 0
72 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
67 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
81 futurfrukt Konstantin Lekh 3 11 11 1 0 0
49 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
15 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
54 Melevir Ilya Lebedev 1 12 12 1 0 0
35 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
48 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
26 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2
89 dzencot Ivan Gagarinov 3 22 20 2 0 0
46 mbelsky Max Belsky 1 1 1 1 0 0