hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 NatalieKonstantinova 69 723 508 17 12 6
2 fey fey 15 279 41 13 9 23
3 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 62
4 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 13
5 prio65 51 169 94 54 4 3
6 ilyar Ilyar 0 0 0 0 2 0
8 ashikov Roman Ashikov 45 128 126 23 1 22
7 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
14 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
9 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 10 10 1 1 1
12 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
11 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
10 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
13 meloshnikov Roman Meloshnikov 0 0 0 0 1 0
37 trolzen 2 11 11 2 0 0
25 senzpo 1 1 1 1 0 0
86 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
80 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
95 futurfrukt Konstantin Lekh 3 11 11 1 0 0
61 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
21 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
66 Melevir Ilya Lebedev 1 12 12 1 0 0
45 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
60 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
34 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2