hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
2 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
3 Vasily37 Vasily Vassiliev 1 160 0 1 0 0
4 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 5 5 2 0 0
5 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
6 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
7 TheSmartnik Nikita Misharin 1 1 1 1 0 0
8 TanyFV 2 127 2 2 0 0
9 Tabarzin rustam 1 2 2 1 0 0
10 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
11 ssssank Alex 1 3 3 1 0 0
12 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
13 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
14 ShafigullinIK 3 343 38 4 0 0
15 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
16 serhii73 Serhii A 0 0 0 2 0 0
17 SergTT Serg Kulakov 1 2 2 1 0 0
18 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2
19 SergeiKuznetsov Sergey Kuznetsov 1 13 11 1 0 0
20 senzpo 1 1 1 1 0 0
21 samolazov 1 1 1 1 0 0
22 samokisha Anatoly Samokisha 2 9 9 2 0 0
23 RukkiesMan Pavel Alekseev 1 10 12 1 0 0
24 richpeach-bot 1 66 66 0 0 0
25 rexemtoxa Anton Rehemäe 1 1 1 1 0 0