hexletguides.github.io

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zhabinka Sergey Karpuk 14 304 60 13 3 7
2 zapupenec Ramazanov Vitalii 1 17 0 1 0 1
3 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
4 Vox1oot Vitaliy Morzhov 1 1 0 4 0 9
5 vladimirshefer Vladimir Shefer 2 2 2 1 0 1
6 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
7 Vkube 0 0 0 0 0 1
8 ViktorFAlex Viktor 1 3 2 3 0 4
9 Vasily37 Vasily Vassiliev 1 160 0 1 0 0
10 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 5 5 2 0 0
11 undex73 Aleksey Aleshin 0 0 0 1 0 2
12 trolzen 7 86 85 5 0 44
13 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
14 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
15 TimurDavlet Timur D. 9 98 36 5 0 13
16 TheSmartnik Nikita Misharin 1 1 1 1 0 0
17 Tatiana-Popova Tatiana 0 0 0 0 0 4
18 TanyFV 2 127 2 2 0 0
19 Tabarzin rustam 1 2 2 1 0 0
20 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
21 SuperSnowSnail 0 0 0 1 0 2
22 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
23 ssssank Aleksandr Litvinov 9 134 249 4 0 10
24 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
25 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0