hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 5 29 25 1 0 3
2 vladimirshefer Vladimir Shefer 2 2 2 1 0 1
3 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 4 36 36 3 0 0
4 Vasily37 Vasily Vassiliev 1 160 0 1 0 0
5 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 5 5 2 0 0
6 trolzen 2 11 11 2 0 0
7 trofivan Ivan Trofimov 0 0 0 1 0 1
8 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
9 TimurDavlet Timur D. 7 92 35 5 0 12
10 TheSmartnik Nikita Misharin 1 1 1 1 0 0
11 TanyFV 2 127 2 2 0 0
12 Tabarzin rustam 1 2 2 1 0 0
13 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
14 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
15 ssssank Alex 7 132 248 3 0 1
16 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
17 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
18 ShafigullinIK 3 343 38 4 0 0
19 sgmdlt 0 0 0 0 0 1
20 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
21 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 62
22 serhii73 Serhii A 0 0 0 2 0 0
23 SergTT Serg Kulakov 1 2 2 1 0 0
24 sergey-nechaev 0 0 0 0 0 2
25 SergeiKuznetsov Sergey Kuznetsov 1 13 11 1 0 0