hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 prio65 51 169 94 54 4 3
2 ashikov Roman Ashikov 45 128 126 23 1 22
3 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
4 NatalieKonstantinova 69 723 508 17 12 6
5 Psixodelik Nikita Mikhaylov 13 981 484 15 0 0
6 fey fey 15 279 41 13 9 23
7 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 13
8 AlmDea 8 582 4 11 0 1
10 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
9 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
11 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
12 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
13 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
15 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 62
14 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
16 AlexP11223 6 32 27 5 0 0
19 kirill-chertkov Kirill 5 59 55 5 0 0
18 TimurDavlet Timur D. 7 92 35 5 0 12
17 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
21 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
20 KseniaAnd 5 784 9 5 0 0
22 markshevchenko Mark Shevchenko 3 632 46 4 0 0
24 ShafigullinIK 3 343 38 4 0 0
23 Nowitty 0 0 0 4 0 3
26 ssssank Alex 7 132 248 3 0 1