hexletguides.github.io

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 prio65 51 169 94 54 4 3
2 ashikov Roman Ashikov 50 132 129 24 2 37
3 NatalieKonstantinova 73 729 514 21 35 11
4 Psixodelik Nikita Mikhaylov 15 1016 496 18 0 0
5 MityaDementiy MityaDem 17 464 93 17 1 4
6 dzencot Ivan Gagarinov 32 10791 65740 14 0 41
8 fey fey 20 294 48 13 11 43
7 zhabinka Sergey Karpuk 14 304 60 13 3 7
10 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 20
9 AlmDea 8 582 4 11 0 1
12 Melodyn Сергей Мелодин 11 477 66 10 1 0
11 ProsWeb Konstantin 10 37 37 10 0 0
14 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
13 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
16 chrtkv Kirill 7 65 55 7 0 0
15 olegusabitovu 7 208 239 7 0 0
18 seth2810 Roman Gafurov 29 27826 3682 6 6 63
17 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
23 trolzen 7 86 85 5 0 44
20 AlexP11223 6 32 27 5 0 0
22 TimurDavlet Timur D. 9 98 36 5 0 13
21 Svet-Svet 5 62 62 5 0 0
24 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 137 137 5 0 39
19 KseniaAnd 5 784 9 5 0 0
26 Vox1oot Vitaliy Morzhov 1 1 0 4 0 9