hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 chaosmirage Adel 1 2 2 1 0 0
2 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 2 243 62 2 0 6
3 aamanunin Aleksandr Maniunin 1 9 0 1 0 0
4 ssssank Alex 7 132 248 3 0 1
5 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
6 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
7 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
8 alexxis Alexey Starikov 1 2 2 1 0 0
9 mixedrays Aliaksandr Mialeshka 1 1 1 1 0 0
10 Legomegger Alikhan Askarov 1 2 2 1 0 0
11 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
12 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
13 samokisha Anatoly Samokisha 2 9 9 2 0 0
14 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
15 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 13
16 grozwalker Andrey Groza 1 2 0 1 0 0
17 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
18 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
19 antonDedyaev Anton Dedyaev 0 0 0 0 0 1
20 rexemtoxa Anton Rehemäe 1 1 1 1 0 0
21 changfenxia Artem Arbatskiy 1 2 2 1 0 0
22 artsiomivanets Artem Ivanec 1 1 1 1 0 0
23 buravlev-arthur Arthur Buravlyov 7 125 11 2 0 3
24 ReDBrother Dmitriy Bataev 2 2 2 2 0 0
25 dmitry1210 Dmitry Emelyanchenko 2 4 4 1 0 0