hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 chaosmirage Adel 1 2 2 1 0 0
2 aamanunin Aleksandr Maniunin 1 9 0 1 0 0
3 ssssank Alex 1 3 3 1 0 0
4 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
5 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
6 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
7 alexxis Alexey Starikov 1 2 2 1 0 0
8 mixedrays Aliaksandr Mialeshka 1 1 1 1 0 0
9 Legomegger Alikhan Askarov 1 2 2 1 0 0
10 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
11 samokisha Anatoly Samokisha 2 9 9 2 0 0
12 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
13 amshkv Andrey 76 7261 751 11 4 9
14 grozwalker Andrey Groza 1 2 0 1 0 0
15 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
16 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
17 rexemtoxa Anton Rehemäe 1 1 1 1 0 0
18 changfenxia Artem Arbatskiy 1 2 2 1 0 0
19 artsiomivanets Artem Ivanec 1 1 1 1 0 0
20 ReDBrother Dmitriy Bataev 2 2 2 2 0 0
21 snupt Dmitry Khraponov 6 145 4 0 0 1
22 dosbol Dosbol 1 1 1 1 0 0
23 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
24 fey fey 14 278 40 11 9 16
25 airdry George 0 0 0 1 0 0