ru-test-assignments

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 1 4 0 1 0 0
77 v1z Artem Glukhanko 1 2 0 1 0 0
78 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 6 0 2 0 0
79 valeriySeregin Valeriy Seregin 2 4 1 2 0 1
80 Vbhutani191 0 0 0 0 1 0
81 virus231 1 2 0 1 0 0
82 Vkube 2 9 0 3 0 0
83 woaouh Vladimir 1 3 0 1 0 1
84 wowinter13 Vladislav 1 3 0 1 0 1
85 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
86 yefimtsev Yaroslav 1 5 5 1 0 0
87 yulia633 Yulia 2 7 0 2 0 0
88 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 1 3 0 1 0 0
89 zbralex Alexander Zubritsky 0 0 0 0 0 3
90 zevlg Zajcev Evgeny 0 0 0 0 1 0