ru-test-assignments

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AABur Alexander 17 834 772 16 2 16
2 ashikov Roman Ashikov 1 5 3 0 0 13
3 fey fey 5 7 3 1 0 11
4 zhabinka Sergey Karpuk 0 0 0 0 0 4
5 zbralex Alexander Zubritsky 0 0 0 0 0 3
6 MilaNick Mila 1 6 6 1 1 3
7 yaroslav Yaroslav Markin 0 0 0 1 0 2
8 acidmaksim Maxim Skriov 0 0 0 0 0 2
16 fliptheweb Artur Kornakov 0 0 0 0 0 1
11 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
26 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 1 1
29 gadzhimari Gadzhimari Kachaev 3 23 4 4 0 1
30 Antosik Anton Grigoryev 1 21 18 1 0 1
36 ajib6ept Альберт 3 4 1 3 0 1
19 sashashakun Alex 3 17 6 2 0 1
10 fostyfost Fosty Fost 0 0 0 0 0 1
31 adsurov 0 0 0 0 0 1
34 sergeyshishkin Sergey Shishkin 1 7 0 2 0 1
20 wowinter13 Vladislav 1 3 0 1 0 1
21 arbaev Tim Arbaev 1 0 4 1 1 1
33 greybutton Sergej Tabb 1 3 0 1 0 1
18 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 1
12 shakhbulatgaz Shakhbulat Gazgireev 2 14 11 2 1 1
13 kubk 0 0 0 0 0 1
14 iampopovich Alex 0 0 0 1 0 1