ru-test-assignments

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AABur Alexander 17 834 772 16 2 16
13 zevlg Zajcev Evgeny 0 0 0 0 1 0
7 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 1 1
2 NatMusina 0 0 0 0 1 0
5 She-Wolf Elena 0 0 0 0 1 0
14 arbaev Tim Arbaev 1 0 4 1 1 1
11 shakhbulatgaz Shakhbulat Gazgireev 2 14 11 2 1 1
17 arkartavtsev Artem Kartavtsev 0 0 0 0 1 1
8 NChechulin Nikolay Chechulin 1 4 0 1 1 0
18 luckyuturov 0 0 0 0 1 1
16 alirzaev Ali Rzaev 1 1 1 1 1 1
4 StepanenkoArtem Artem Stepanenko 1 3 0 1 1 0
3 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 3 6 3 1 1 1
6 MilaNick Mila 1 6 6 1 1 3
9 kaamosdao 1 1 1 1 1 0
10 GasenWazen 0 0 0 0 1 0
12 Vbhutani191 0 0 0 0 1 0
15 Sagaeva Yana 0 0 0 0 1 1
95 yaroslav Yaroslav Markin 0 0 0 1 0 2
97 remedge Alex Diego Garcia 1 3 0 1 0 0
98 fliptheweb Artur Kornakov 0 0 0 0 0 1
99 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
100 KELiON Alexandr Subbotin 1 4 0 1 0 0
101 ashikov Roman Ashikov 1 5 3 0 0 13
102 fey fey 5 7 3 1 0 11