ru-test-assignments

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zevlg Zajcev Evgeny 0 0 0 0 1 0
2 zbralex Alexander Zubritsky 0 0 0 0 0 3
3 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 1 3 0 1 0 0
4 yulia633 Yulia 2 7 0 2 0 0
5 yefimtsev Yaroslav 1 5 5 1 0 0
6 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
7 wowinter13 Vladislav 1 3 0 1 0 1
8 woaouh Vladimir 1 3 0 1 0 1
9 Vkube 2 9 0 3 0 0
10 virus231 1 2 0 1 0 0
11 Vbhutani191 0 0 0 0 1 0
12 valeriySeregin Valeriy Seregin 2 4 1 2 0 1
13 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 6 0 2 0 0
14 v1z Artem Glukhanko 1 2 0 1 0 0
15 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 1 4 0 1 0 0
16 usachev71 Sergey Usachev 1 3 1 1 0 0
17 U-OK 1 12 0 1 0 1
18 tropnikov Maksim Tropnikov 1 1 1 1 0 0
19 trofivan Ivan Trofimov 1 3 5 1 0 0
20 tn Timur Nurislamov 1 3 1 1 0 0
21 TAZAQ Vladislav Chesnov 1 1 1 1 0 0
22 StepanenkoArtem Artem Stepanenko 1 3 0 1 1 0
23 ssssank Alex 1 4 0 1 0 0
24 some-yummy-nick some.yummy.nick 2 5 1 2 0 0
25 sol-un 1 9 0 1 0 0