exercises-cobol

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AslanAV Aslan Autlev 1 1 1 1 0 0
2 dzencot Ivan Gagarinov 1 22 0 0 0 0
3 fey fey 1 2 0 0 0 0
4 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 4 4 1 0 0
5 ssssank Aleksandr Litvinov 1 14 12 0 0 0