exercises-csharp

Owner: hexlet-basics
GitHub

Makefile Dockerfile C#

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Alex-luov 0 0 0 0 0 1
2 amd-9 2 246 1 1 0 0
3 amshkv Andrey 3 12 2 0 0 0
4 ashikov Roman Ashikov 3 9 2 0 0 3
5 BraveGosling 0 0 0 1 0 0
6 burenkov-anton Anton Burenkov 15 34 34 14 1 0
7 cargoport 1 1 1 1 0 0
8 Derparole 0 0 0 0 1 0
9 dzencot Ivan Gagarinov 3 5 5 0 0 1
10 fey fey 1 1 0 0 1 0
11 goodtoseeyou 2 2 1 2 0 0
12 IrinaZhuravleva Irina Zhuravleva 1 1 1 1 0 0
13 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 106 5168 310 21 2 1
14 kalapyha 0 0 0 1 0 0
15 kirill-chertkov Kirill 1 1 1 1 0 0
16 maddbuzz 1 2 2 1 0 2
17 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 6 0 5
18 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
19 Pegasio 5 9 9 5 0 0
20 Qlik-Nick Nick Khapatniukovskyi 2 2 2 0 0 0
21 sgmdlt 0 0 0 1 0 0
22 ssssank Alex 4 19 19 1 0 0
23 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 6 6 1 0 0
24 zhabinka Sergey Karpuk 0 0 0 0 1 1