exercises-csharp

Owner: hexlet-basics
GitHub

Makefile Dockerfile C#

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Alex-luov 0 0 0 0 0 1
2 amd-9 2 246 1 1 0 0
3 amshkv Andrey 3 12 2 0 0 0
4 ashikov Roman Ashikov 3 9 2 0 0 3
5 AslanAV Aslan Autlev 2 3 3 1 0 0
6 BraveGosling 0 0 0 1 0 0
7 burenkov-anton Anton Burenkov 15 34 34 14 1 0
8 cargoport 1 1 1 1 0 0
9 chrtkv Kirill 1 1 1 1 0 0
10 Derparole 0 0 0 0 1 0
11 dzencot Ivan Gagarinov 3 5 5 0 0 1
12 fey fey 1 1 0 0 1 0
13 goodtoseeyou 2 2 1 2 0 0
14 IrinaZhuravleva Irina Zhuravleva 1 1 1 1 0 0
15 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 106 5168 310 21 2 1
16 kalapyha 0 0 0 1 0 0
17 maddbuzz Andrey Anisimov 1 2 2 1 0 2
18 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 6 0 5
19 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
20 Pegasio 5 9 9 5 0 0
21 Qlik-Nick Nick Khapatniukovskyi 2 2 2 0 0 0
22 sgmdlt 0 0 0 1 0 0
23 ssssank Aleksandr Litvinov 6 22 20 1 0 0
24 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 6 6 1 0 0
25 zhabinka Sergey Karpuk 0 0 0 0 1 1