exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Psixodelik Nikita Mikhaylov 113 5491 1477 0 0 6
2 NatalieKonstantinova 5 303 303 4 0 0
3 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
4 amshkv Andrey 7 55 5 0 0 2
5 fey fey 5 45 59 1 1 6
6 Svet-Svet 17 34 34 17 0 0
7 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
8 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
9 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
10 ssssank Alex 4 13 11 2 0 0
11 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
12 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
13 evemrzv 1 6 6 1 0 0
14 Leenday 2 5 5 1 0 0
16 arbaev Tim Arbaev 2 4 4 3 0 0
15 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
17 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 3 3 1 0 0
20 bulsond 1 2 2 1 0 0
21 zakharoffam zakharoffam 2 2 2 1 0 0
18 twirlfog Alexey Valikov 1 2 0 1 0 0
19 GPopov9 1 2 2 1 0 0
22 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
45 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
24 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
25 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1