exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 5 45 59 1 1 6
2 Psixodelik Nikita Mikhaylov 113 5491 1477 0 0 6
3 amshkv Andrey 7 55 5 0 0 2
5 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
4 Myrkvithr 0 0 0 0 0 2
12 euvdev Eugene 0 0 0 0 1 1
14 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
7 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
6 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
8 hopetoknow 0 0 0 0 0 1
9 a-v-gor 0 0 0 0 1 1
13 poliinamenshikow Poliina Menshikow 0 0 0 0 0 1
10 coolwater07 0 0 0 0 0 1
11 GhostJoker111 Артем Журкин 0 0 0 1 0 1
44 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
46 bulsond 1 2 2 1 0 0
47 zakharoffam zakharoffam 2 2 2 1 0 0
48 aplatkouski Artsiom Platkouski 0 0 0 0 1 0
49 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
50 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 3 3 1 0 0
51 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
52 twirlfog Alexey Valikov 1 2 0 1 0 0
53 arbaev Tim Arbaev 2 4 4 3 0 0
54 ssssank Alex 4 13 11 2 0 0
55 adslane Slane 1 1 1 1 0 0