exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zhenia-chugaev Zhenia 1 1 1 0 0 0
2 zakharoffam zakharoffam 2 2 2 1 0 0
3 XTRks 0 0 0 1 0 0
4 VeronAles Veron_Ales 1 1 1 1 0 0
5 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
6 ValeriaKusk Valeria 1 1 1 1 0 0
7 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 3 3 1 0 0
8 UstuzhaninKonstantin Damasus 1 1 1 1 0 0
9 twirlfog Alexey Valikov 1 2 0 1 0 0
10 Svet-Svet 17 34 34 17 0 0
11 ste1v0 Stepan 1 1 1 1 0 0
12 ssssank Alex 4 13 11 2 0 0
13 shtag Vasyl Kanishchev 1 1 1 1 0 0
14 shpakusya Kate 0 0 0 1 0 0
15 Saylance2503 1 1 1 1 0 0
16 sam-nv89 Semen Anikin 1 1 1 1 0 0
17 SamIvan-ark 1 1 1 1 0 0
18 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
19 Psixodelik Nikita Mikhaylov 113 5491 1477 0 0 6
20 poliinamenshikow Poliina Menshikow 0 0 0 0 0 1
21 NatalieKonstantinova 5 303 303 4 0 0
22 Myrkvithr 0 0 0 0 0 2
23 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
24 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
25 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1