exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Svet-Svet 17 34 34 17 0 0
2 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
3 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
4 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
5 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
6 NatalieKonstantinova 5 303 303 4 0 0
8 arbaev Tim Arbaev 2 4 4 3 0 0
9 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
7 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
10 ssssank Alex 4 13 11 2 0 0
34 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
15 fey fey 5 45 59 1 1 6
16 bulsond 1 2 2 1 0 0
17 zakharoffam zakharoffam 2 2 2 1 0 0
18 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
19 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 3 3 1 0 0
20 twirlfog Alexey Valikov 1 2 0 1 0 0
21 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
22 adslane Slane 1 1 1 1 0 0
23 ckolobov 1 1 1 1 0 0
11 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0
12 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
13 letzabelin Andrew Zabelin 1 1 1 1 0 0
35 denis-gavrilenko0910 Denis Gavrilenko 1 1 1 1 0 0
36 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 1 0 0