exercises-elixir

Organization: hexlet-basics
GitHub Elixir

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
2 burenkov-anton Anton Burenkov 10 13 12 10 0 0
3 fey fey 0 0 0 0 0 1
4 georgiybykov Georgiy Bykov 1 6 6 1 0 0
5 GermanLepin German Lepin 1 1 1 1 0 0
6 Graph1589 Stanislav 4 5 5 4 0 0
7 kkir Kirill Kayer 1 376 0 1 0 0
8 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 7 7 1 0 0
9 Melodyn Сергей Мелодин 9 100 137 3 0 0
10 preql Eugeny Sobolenko 1 2 2 1 0 0
11 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 1 1 1 0 0
12 yzh44yzh Yuri Zhloba 30 1908 525 17 0 5