exercises-elixir

Owner: hexlet-basics
GitHub

Elixir

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
2 amshkv Andrey 2 10 0 0 0 0
3 burenkov-anton Anton Burenkov 20 25 25 20 0 0
4 fey fey 2 6 4 0 0 1
5 georgiybykov Georgiy Bykov 1 6 6 1 0 0
6 GermanLepin German Lepin 1 1 1 1 0 0
7 Graph1589 Stanislav 4 5 5 4 0 0
8 kkir Kirill Kayer 1 376 0 1 0 0
9 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 7 7 1 0 0
10 Melodyn Сергей Мелодин 9 100 137 3 0 0
11 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
12 preql Eugeny Sobolenko 1 2 2 1 0 0
13 solar05 Artem Solomatin 6 38 35 4 0 0
14 ssssank Alex 5 34 64 1 0 0
15 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 1 1 1 0 0
16 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
17 zhabinka Sergey Karpuk 1 2 2 1 0 0