exercises-elixir

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Alex-luov 1 6 6 1 0 0
2 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
3 amshkv Andrey 2 10 0 0 0 0
4 ashikov Roman Ashikov 3 58 31 0 0 0
5 AslanAV Aslan Autlev 1 1 1 1 0 0
6 burenkov-anton Anton Burenkov 20 25 25 20 0 0
7 fey fey 3 11 9 0 0 2
8 georgiybykov Georgiy Bykov 1 6 6 1 0 0
9 GermanLepin German Lepin 1 1 1 1 0 0
10 Graph1589 Stanislav 4 5 5 4 0 0
11 kkir Kirill Kayer 1 376 0 1 0 0
12 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 7 7 1 0 0
13 Melodyn Сергей Мелодин 9 100 137 3 0 0
14 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
15 preql Eugeny Sobolenko 1 2 2 1 0 0
16 RomaSub Roma 1 1 2 1 0 0
17 sgmdlt 5 6 6 0 0 0
18 solar05 Artem Solomatin 103 6797 651 61 0 2
19 ssssank Aleksandr Litvinov 5 34 64 1 0 0
20 vadimfilimonov 1 1 1 1 0 0
21 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
22 zhabinka Sergey Karpuk 1 2 2 1 0 0