exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Psixodelik Nikita Mikhaylov 163 6179 2714 0 0 9
2 KseniaAnd 16 766 233 1 0 0
3 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 1623 204 6 0 7
4 Melodyn Сергей Мелодин 7 91 146 3 0 0
5 NatalieKonstantinova 14 709 99 9 0 0
6 Svet-Svet 30 79 79 30 0 0
7 ssssank Alex 4 28 46 1 0 0
8 mishchenkoandrey 10 11 11 10 0 0
9 valeriySeregin Valeriy Seregin 8 9 9 8 0 0
10 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
11 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
12 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
13 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
16 DemetriusStorm Demetrius Storm 4 4 4 4 0 0
15 GPopov9 1 4 4 1 0 0
14 Helga312 Margarita 2 4 4 2 0 0
17 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
18 jurassic-period Yurii Sydarskii 3 3 3 3 0 0
19 ScreamStarIT Anton Azarenko 3 3 3 3 0 0
20 fey fey 3 4 2 1 1 5
21 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 2 2 1 0 0
22 VaultDweller13 1 2 2 1 0 0
23 rkozlov95 2 2 2 2 0 0
24 rawchenko Eugene 1 2 2 1 0 0
25 SamIvan-ark 2 2 2 1 0 3