exercises-javascript

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
2 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
3 sollerias 6 17 17 7 7 19
4 ashikov Roman Ashikov 26 185 175 17 0 18
5 enceladus181 3 270 9 3 0 17
6 fey fey 7 106 102 5 1 10
7 amshkv Andrey 12 46 14 2 0 9
8 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
9 Oliverity 1 24 26 2 0 6
10 Malcom1986 Maksim Litvinov 40 119 91 47 0 5
11 vladmix77 Vladimir Ivashchenko 0 0 0 0 1 5
12 sashashakun Alex 0 0 0 0 0 4
13 pymerseme 2 4 4 3 0 3
14 hedge-hop 4 6 4 1 0 3
15 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
18 mashkovtsev Dmitry Mashkovtsev 2 13 13 2 0 2
17 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
16 AliaksandrLiubanets Aleksandr 0 0 0 0 0 2
19 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 1
33 Yoffic Olga Ioffe 0 0 0 0 0 1
31 dpetrouk Dmitry Petrouk 2 2 2 2 0 1
25 Shramkoweb Sergey Shramko 0 0 0 0 0 1
34 bsv-hub 0 0 0 0 0 1
22 sp1r1tcruh3r 0 0 0 2 0 1
29 azru-maz 2 3 3 3 0 1