exercises-javascript

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zhabinka Sergey Karpuk 118 2429 769 90 0 33
2 Svet-Svet 69 235 237 70 0 1
3 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
4 Malcom1986 Maksim Litvinov 41 120 94 49 0 13
5 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
6 ashikov Roman Ashikov 28 189 177 17 0 29
7 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 0 0
8 burenkov-anton Anton Burenkov 21 42 38 21 1 0
10 dzencot Ivan Gagarinov 19 186 96 9 0 5
9 prio65 19 21 22 20 0 0
11 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
12 CosVVeLL CosWeLL 18 44 44 18 0 0
13 ssssank Aleksandr Litvinov 17 138 52 7 0 3
14 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
15 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 16 949 90 4 0 0
16 emp7yhead Artyom Kropp 16 422 158 3 0 1
17 amshkv Andrey 12 46 14 2 0 9
18 fey fey 11 133 105 5 1 12
19 greybutton Sergej Tabb 11 1296 1 11 0 0
20 nicha3381 Nika Filimonova 9 12 10 9 0 0
21 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
24 sollerias 6 17 17 7 7 19
25 chrtkv Kirill 6 9 9 6 0 0
22 neihaoo neihaoo 6 40 29 6 0 0
23 ProsWeb Konstantin 6 7 7 6 0 0