exercises-javascript

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Svet-Svet 69 235 237 70 0 1
2 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
3 Malcom1986 Maksim Litvinov 40 119 91 47 0 5
4 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
5 ashikov Roman Ashikov 26 185 175 17 0 18
6 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 0 0
7 burenkov-anton Anton Burenkov 21 42 38 21 1 0
9 prio65 19 21 22 20 0 0
8 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
10 CosVVeLL CosWeLL 18 44 44 18 0 0
11 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
12 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 16 949 90 4 0 0
13 amshkv Andrey 12 46 14 2 0 9
14 greybutton Sergej Tabb 11 1296 1 11 0 0
15 ssssank Alex 8 31 17 7 0 0
16 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
17 fey fey 7 106 102 5 1 10
18 sollerias 6 17 17 7 7 19
20 neihaoo neihaoo 6 40 29 6 0 0
19 ProsWeb Konstantin 6 7 7 6 0 0
22 kirill-chertkov Kirill 5 8 8 5 0 0
21 meloshnikov Roman Meloshnikov 5 10 10 4 0 1
28 dzencot Ivan Gagarinov 4 22 11 0 0 0
29 MagnaMentes 4 4 4 4 0 0
27 rkozlov95 4 9 4 4 0 0