exercises-javascript

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
2 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
3 Svet-Svet 69 235 237 70 0 1
4 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
5 ashikov Roman Ashikov 26 185 175 17 0 25
6 Melodyn Сергей Мелодин 2 73 116 4 0 0
7 fey fey 7 106 102 5 1 10
8 Malcom1986 Maksim Litvinov 40 119 91 49 0 10
9 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 16 949 90 4 0 0
10 dzencot Ivan Gagarinov 11 122 47 2 0 3
11 CosVVeLL CosWeLL 18 44 44 18 0 0
12 ssssank Alex 14 64 43 7 0 2
13 burenkov-anton Anton Burenkov 21 42 38 21 1 0
14 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 0 0
15 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
16 neihaoo neihaoo 6 40 29 6 0 0
17 Oliverity 1 24 26 2 0 6
18 prio65 19 21 22 20 0 0
19 sollerias 6 17 17 7 7 19
20 amshkv Andrey 12 46 14 2 0 9
21 mashkovtsev Dmitry Mashkovtsev 2 13 13 2 0 2
22 Psixodelik Nikita Mikhaylov 1 9 13 1 0 0
23 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
25 Ttatyanakr 1 10 10 1 0 0
26 Helga312 Margarita 2 10 10 2 0 0