exercises-javascript

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Svet-Svet 69 235 237 70 0 1
2 Malcom1986 Maksim Litvinov 40 119 91 47 0 5
3 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
4 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 0 0
5 burenkov-anton Anton Burenkov 21 42 38 21 1 0
6 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
7 prio65 19 21 22 20 0 0
8 CosVVeLL CosWeLL 18 44 44 18 0 0
9 ashikov Roman Ashikov 26 185 175 17 0 18
10 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
11 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
12 greybutton Sergej Tabb 11 1296 1 11 0 0
13 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
15 ssssank Alex 8 31 17 7 0 0
14 sollerias 6 17 17 7 7 19
16 neihaoo neihaoo 6 40 29 6 0 0
17 ProsWeb Konstantin 6 7 7 6 0 0
18 fey fey 7 106 102 5 1 10
19 kirill-chertkov Kirill 5 8 8 5 0 0
20 Deems35 4 4 4 5 0 0
26 MagnaMentes 4 4 4 4 0 0
24 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 16 949 90 4 0 0
23 Melodyn Сергей Мелодин 2 73 116 4 0 0
22 rkozlov95 4 9 4 4 0 0
21 mishchenkoandrey 4 6 6 4 0 0