exercises-ocaml

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 emp7yhead Artyom Kropp 1 1 1 1 0 0
2 fey fey 2 2 19 0 0 2
3 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
4 ssssank Aleksandr Litvinov 6 59 31 1 0 0
5 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 8 143 41 5 2 4