exercises-prolog

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 2 10 0 0 0 0
2 AslanAV Aslan Autlev 1 1 1 1 0 0
3 burenkov-anton Anton Burenkov 1 1 1 1 0 0
4 CrissNamon Danila Rassokhin 7 879 343 4 1 0
5 fey fey 7 122 58 2 0 0
6 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 4 4 1 0 0
7 nikitapozdeev Nikita Pozdeev 1 1 1 1 0 0
8 ssssank Aleksandr Litvinov 2 21 61 1 0 1
9 zhabinka Sergey Karpuk 3 14 18 0 0 0