exercises-python

Organization: hexlet-basics
GitHub Python

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
2 AFCOlga 0 0 0 0 1 1
3 akocur Alexander 0 0 0 0 0 1
4 aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
5 aleksnidzelskiy 0 0 0 0 1 0
6 amshkv Andrey 2 3 3 1 0 0
7 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
8 antonjuice antjuice 0 0 0 0 1 0
9 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 1
10 bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
11 Bilinguator 1 1 1 1 0 0
12 burenkov-anton Anton Burenkov 3 4 6 3 1 0
13 DemetriusStorm Demetrius Storm 3 3 2 3 0 0
14 demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
15 dfdfdf123 1 1 1 1 0 0
16 facetable-lab 1 1 1 1 0 0
17 fedya2002 0 0 0 0 1 0
18 fey fey 1 1 1 1 1 4
19 freetonik Rakhim 1 1 1 0 0 0
20 GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
21 GPopov9 1 1 1 1 0 0
22 h2kb Michael Birch 0 0 0 1 0 0
23 HanumanMV 1 1 1 1 0 0
24 HelgaFefy Olya 1 2 2 1 0 0
25 in0mad 0 0 0 1 1 1