exercises-python

Owner: hexlet-basics
GitHub

Python

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
2 AFCOlga 0 0 0 0 1 1
3 akocur Alexander 0 0 0 0 0 1
4 aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
5 aleksnidzelskiy 0 0 0 0 1 0
6 Alexion24 Alexey Orlov 2 14 4 1 0 2
7 amshkv Andrey 4 13 3 1 0 0
8 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
9 antonjuice antjuice 0 0 0 0 1 0
10 ashikov Roman Ashikov 18 1069 1049 5 0 14
11 astynax Aleksei Pirogov 58 4508 531 12 0 35
12 bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
13 burenkov-anton Anton Burenkov 5 6 8 5 1 0
14 Charlies-Kvit 0 0 0 2 0 0
15 chrtkv Kirill 8 18 27 7 0 1
16 ddyo0 0 0 0 1 0 0
17 Del-fisha Алексей 0 0 0 1 0 0
18 DemetriusStorm Demetrius Storm 3 3 2 3 0 0
19 demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
20 dfdfdf123 1 1 1 1 0 0
21 dmitrii-snitkin Dmitrii Snitkin 1 1 1 1 0 0
22 driverav Korostelev Aleksei 0 0 0 0 1 2
23 dsablin 0 0 0 1 0 1
24 dzencot Ivan Gagarinov 9 52 25 0 0 3
25 ElenaInDespair 1 1 1 1 0 0