exercises-python

Organization: hexlet-basics
GitHub Python

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
2 AFCOlga 0 0 0 0 1 1
3 akocur Alexander 0 0 0 0 0 1
4 aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
5 aleksnidzelskiy 0 0 0 0 1 0
6 amshkv Andrey 3 11 3 1 0 0
7 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
8 antonjuice antjuice 0 0 0 0 1 0
9 ashikov Roman Ashikov 6 47 49 5 0 3
10 bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
11 Bilinguator 1 1 1 1 0 0
12 burenkov-anton Anton Burenkov 5 6 8 5 1 0
13 Charlies-Kvit 0 0 0 2 0 0
14 DemetriusStorm Demetrius Storm 3 3 2 3 0 0
15 demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
16 dfdfdf123 1 1 1 1 0 0
17 Exorzistin 0 0 0 0 1 0
18 facetable-lab 1 1 1 1 0 0
19 fedya2002 0 0 0 0 1 0
20 fey fey 13 21 18 10 2 9
21 Filin153 0 0 0 0 1 0
22 freetonik Rakhim 1 1 1 0 0 0
23 GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
24 GPopov9 1 1 1 1 0 0
25 h2kb Michael Birch 0 0 0 1 0 0