exercises-racket

Organization: hexlet-basics
GitHub Racket

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 alexxis Alexey Starikov 2 2 2 3 0 0
2 amshkv Andrey 3 2 7 4 0 0
3 burenkov-anton Anton Burenkov 11 16 16 8 0 0
4 fey fey 1 1 1 1 1 1
5 igor-i Igor Inkovskiy 0 0 0 2 0 1
6 kspshnik Evgeny Karpel 0 0 0 0 1 0
7 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 1 1 1 0 0
8 m0rtyn Martyn 1 1 1 1 0 0
9 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 1 0 0
10 Melodyn Сергей Мелодин 20 155 183 5 0 1
11 MityaDementiy MityaDem 8 50 50 8 0 0
12 orevenat Ruslan Knyazev 1 1 1 1 0 0
13 ProsWeb Konstantin 17 28 28 12 0 0
14 serhii73 Serhii A 1 3 3 1 0 0
15 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 2 2 2 0 0
16 valstad 1 3 0 1 0 0
17 zharinovkv 1 1 2 1 0 1
18 zulkris 1 12 7 1 0 0