exercises-racket

Organization: hexlet-basics
GitHub Racket

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AlexeiAK 0 0 0 0 0 1
2 alexxis Alexey Starikov 2 2 2 3 0 0
3 amshkv Andrey 5 12 7 4 0 0
4 burenkov-anton Anton Burenkov 11 16 16 8 0 0
5 fey fey 3 4 2 1 1 4
6 igor-i Igor Inkovskiy 0 0 0 2 0 1
7 kspshnik Evgeny Karpel 0 0 0 0 1 0
8 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 1 1 1 0 0
9 m0rtyn Martyn 1 1 1 1 0 0
10 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 1 0 0
11 Melodyn Сергей Мелодин 20 155 183 5 0 1
12 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
13 MityaDementiy MityaDem 8 50 50 8 0 0
14 orevenat Ruslan Knyazev 1 1 1 1 0 0
15 ProsWeb Konstantin 17 28 28 12 0 0
16 serhii73 Serhii A 1 3 3 1 0 0
17 ssssank Alex 4 28 47 1 0 0
18 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 2 2 2 0 0
19 valstad 1 3 0 1 0 0
20 zharinovkv 1 1 2 1 0 1
21 zulkris 1 12 7 1 0 0