exercises-racket

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 alexeiak Alexei 0 0 0 0 0 1
2 alexxis Alexey Starikov 2 2 2 3 0 0
3 amshkv Andrey 5 12 7 4 0 0
4 astynax Aleksei Pirogov 17 1624 258 2 2 6
5 burenkov-anton Anton Burenkov 11 16 16 8 0 0
6 faciledictu Dmitry Zhigulin 1 121 121 1 0 2
7 fey fey 3 4 2 1 1 4
8 igor-i Igor Inkovskiy 0 0 0 2 0 1
9 kspshnik Evgeny Karpel 0 0 0 0 1 0
10 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 1 1 1 0 0
11 m0rtyn Martyn 1 1 1 1 0 0
12 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 1 0 0
13 Melodyn Сергей Мелодин 20 155 183 5 0 1
14 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
15 MityaDementiy MityaDem 8 50 50 8 0 0
16 orevenat Ruslan Knyazev 1 1 1 1 0 0
17 ProsWeb Konstantin 17 28 28 12 0 0
18 serhii73 Serhii A 1 3 3 1 0 0
19 ssssank Aleksandr Litvinov 5 42 62 1 0 0
20 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 4 13 3 4 0 0
21 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 2 2 2 0 0
22 valstad 1 3 0 1 0 0
23 zhabinka Sergey Karpuk 5 30 32 2 0 5
24 zharinovkv 1 1 2 1 0 1
25 zulkris 1 12 7 1 0 0