exercises-ruby

Owner: hexlet-basics
GitHub

Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 akraeva Anna 1 1 1 1 0 0
2 AlekseyPn _fargustian 1 1 1 1 1 0
3 alex-solovyev 0 0 0 1 0 1
4 altvec Sergey Kalistratov 1 1 1 1 0 0
5 amshkv Andrey 3 8 7 1 0 0
6 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 0 1
7 aydys aydys 2 2 2 2 0 1
8 badta5te Pavel Mikhaylov 2 1 3 2 0 0
9 burenkov-anton Anton Burenkov 21 44 42 21 0 0
10 chrtkv Kirill 2 16 16 2 0 0
11 Drumsid Denis Solodukhin 0 0 0 1 0 0
12 eKulshan 4 4 4 4 0 0
13 Eyvgeniy 1 2 2 1 0 0
14 f4hr Ilya Fakhrutdinov 1 10 10 1 0 1
15 fey fey 18 126 96 11 2 12
16 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 0
17 irkinwork 0 0 0 0 2 0
18 johanla0 Ivan 1 4 3 1 0 0
19 lambdadelta34 0 0 0 1 0 0
20 letzabelin Andrew Zabelin 5 27 18 5 0 2
21 LeusMaximus Maksym 1 1 1 1 0 0
22 Malcom1986 Maksim Litvinov 3 17 17 3 0 0
23 Melodyn Сергей Мелодин 9 94 139 3 0 0
24 mihael-stormrage 0 0 0 0 0 1
25 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0