exercises-ruby

Organization: hexlet-basics
GitHub

Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 akraeva Anna 1 1 1 1 0 0
2 AlekseyPn _fargustian 1 1 1 1 1 0
3 alex-solovyev 0 0 0 1 0 1
4 altvec Sergey Kalistratov 1 1 1 1 0 0
5 amshkv Andrey 3 8 7 1 0 0
6 aydys aydys 2 2 2 2 0 1
7 badta5te Pavel 2 1 3 2 0 0
8 burenkov-anton Anton Burenkov 21 44 42 21 0 0
9 Drumsid Denis Solodukhin 0 0 0 1 0 0
10 eKulshan 4 4 4 4 0 0
11 Eyvgeniy 1 2 2 1 0 0
12 fey fey 17 125 95 11 2 5
13 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 0
14 irkinwork 0 0 0 0 2 0
15 johanla0 Ivan 1 4 3 1 0 0
16 kirill-chertkov Kirill 2 16 16 2 0 0
17 lambdadelta34 0 0 0 1 0 0
18 letzabelin Andrew Zabelin 5 27 18 5 0 2
19 LeusMaximus Maksym 1 1 1 1 0 0
20 Malcom1986 Maksim Litvinov 3 17 17 3 0 0
21 Melodyn Сергей Мелодин 9 94 139 3 0 0
22 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
23 mjh-sakh Andrey Oskin 3 4 8 4 0 1
24 mnogom Konstantin Freidlin 1 1 1 1 0 0
25 Morozzzko Igor S. Morozov 47 1148 627 9 0 13