exercises-smalltalk

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AslanAV Aslan Autlev 1 1 1 1 0 0
2 fey fey 1 2 0 0 1 0
3 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 4 4 1 0 0
4 ssssank Aleksandr Litvinov 5 60 28 1 0 1
5 zhabinka Sergey Karpuk 0 0 0 0 0 1