exercises-typescript

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ssssank Aleksandr Litvinov 11 100 71 3 1 6
2 qweered Alexander 0 0 0 1 0 2
3 anstill Andrew Polyansky 0 0 0 1 0 1
4 amshkv Andrey 3 12 2 0 0 0
5 reznikovAndrey Andrey 5 6 9 5 0 2
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1 1 1 1 0 0
7 antonDedyaev Anton Dedyaev 1 8 8 1 0 1
8 ArsenyKonkolovich Arseny Konkolovich 0 0 0 1 0 1
9 buravlev-arthur Arthur Buravlyov 0 0 0 0 0 1
10 pochka15 Artsiom 0 0 0 1 0 0
11 emp7yhead Artyom Kropp 3 3 3 2 0 2
12 AslanAV Aslan Autlev 2 4 4 1 0 0
13 proger-coder Ayrat 2 2 2 3 0 1
14 4-13 dan 2 6 6 2 0 0
15 DenisLoza Denis Loza 2 2 2 2 0 0
16 novvember Dmitry 9 42 42 8 0 0
17 tysky Dmitry Tysky 8 28 26 5 0 3
18 denisbalyko Dzianis Balyka 0 0 0 1 0 1
19 Abra19 Elena Abrarova 0 0 0 0 3 0
20 evgeniyworkbel Evgeniy Samuta 0 0 0 0 2 1
21 fey fey 19 96 31 6 3 3
22 georgy-p George 1 1 1 1 0 0
23 dzencot Ivan Gagarinov 5 11 4 1 1 1
24 tigp kirill kuznetsov 1 1 1 1 0 0
25 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 1 0 3