hexlet-basics

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 020AlievIB 0 0 0 0 0 1
2 acidmaksim Maxim Skriov 0 0 0 0 2 3
3 alexalferow 0 0 0 0 1 0
4 Alexey-654 Alex 0 0 0 1 0 0
5 alexkwyk Alexey Anisimov 2 1 0 2 0 6
6 alexxis Alexey Starikov 0 0 0 2 0 3
7 amshkv Andrey 358 4913 2044 7 14 99
8 Ananasovna Anastasiia Ushkova 0 0 0 0 1 0
9 andrejs82git 0 0 0 0 1 0
10 artemrakov Artem Rakov 195 17255 3896 62 0 94
11 ashikov Roman Ashikov 4 11 5 1 1 3
12 AslanAV Aslan Autlev 3 5 5 1 0 3
13 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 3 1
14 chrtkv Kirill 9 27 25 8 9 1
15 dzencot Ivan Gagarinov 1 5 0 1 0 0
16 emp7yhead Artyom Kropp 3 38 5 3 0 3
17 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
18 farguz 0 0 0 0 1 0
19 fey fey 55 456 171 41 11 49
20 frontstall Roman Makarov 68 20793 19784 9 4 9
21 GPopov9 10 65 18 10 0 2
22 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
23 grozwalker Andrey Groza 458 43423 42116 8 0 13
24 igor-arkhipov 0 0 0 0 1 0
25 kacetal Artem 0 0 0 1 0 0