hexlet-basics

Organization: hexlet-basics
GitHub

Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 020AlievIB 0 0 0 0 0 1
2 acidmaksim Maxim Skriov 0 0 0 0 1 1
3 alexalferow 0 0 0 0 1 0
4 Alexey-654 Alex 0 0 0 1 0 0
5 alexxis Alexey Starikov 0 0 0 2 0 3
6 amshkv Andrey 315 4787 1973 6 14 76
7 Ananasovna Anastasiia Ushkova 0 0 0 0 1 0
8 andrejs82git 0 0 0 0 1 0
9 artemrakov Artem Rakov 195 17255 3896 62 0 94
10 ashikov Roman Ashikov 4 11 5 1 1 2
11 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 3 1
12 dzencot Ivan Gagarinov 1 5 0 1 0 0
13 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
14 farguz 0 0 0 0 1 0
15 fey fey 45 350 107 33 11 12
16 frontstall Roman Makarov 68 20793 19784 9 4 9
17 GPopov9 10 65 18 10 0 2
18 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
19 grozwalker Andrey Groza 423 37350 15877 8 0 7
20 igor-arkhipov 0 0 0 0 1 0
21 kacetal Artem 0 0 0 1 0 0
22 kirill-chertkov Kirill 6 18 18 5 9 1
23 kotano Arslan Hudaygulyyev 0 0 0 0 1 0
24 KustovAA Andrey Kustov 1 3 1 1 0 1
25 letzabelin Andrew Zabelin 1 1 1 1 0 1