hexlet-basics

Owner: hexlet-basics
GitHub

Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 020AlievIB 0 0 0 0 0 1
2 acidmaksim Maxim Skriov 0 0 0 0 2 3
3 alexalferow 0 0 0 0 1 0
4 Alexey-654 Alex 0 0 0 1 0 0
5 alexkwyk Alexey Anisimov 2 1 0 2 0 6
6 alexxis Alexey Starikov 0 0 0 2 0 3
7 amshkv Andrey 355 4907 2041 7 14 97
8 Ananasovna Anastasiia Ushkova 0 0 0 0 1 0
9 andrejs82git 0 0 0 0 1 0
10 artemrakov Artem Rakov 195 17255 3896 62 0 94
11 ashikov Roman Ashikov 4 11 5 1 1 3
12 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 3 1
13 chrtkv Kirill 8 20 18 7 9 1
14 dzencot Ivan Gagarinov 1 5 0 1 0 0
15 emp7yhead Artyom Kropp 3 38 5 3 0 0
16 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
17 farguz 0 0 0 0 1 0
18 fey fey 55 456 171 41 11 48
19 frontstall Roman Makarov 68 20793 19784 9 4 9
20 GPopov9 10 65 18 10 0 2
21 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
22 grozwalker Andrey Groza 446 40357 39320 8 0 13
23 igor-arkhipov 0 0 0 0 1 0
24 kacetal Artem 0 0 0 1 0 0
25 kotano Arslan Hudaygulyyev 0 0 0 0 1 0