hexlet-basics

Organization: hexlet-basics
GitHub Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 020AlievIB 0 0 0 0 0 1
2 alexalferow 0 0 0 0 1 0
3 Alexey-654 Alex 0 0 0 1 0 0
4 alexxis Alexey Starikov 0 0 0 2 0 3
5 amshkv Andrey 283 4715 1897 5 14 72
6 Ananasovna Anastasiia Ushkova 0 0 0 0 1 0
7 andrejs82git 0 0 0 0 1 0
8 artemrakov Artem Rakov 195 17255 3896 62 0 94
9 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 3 1
10 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
11 farguz 0 0 0 0 1 0
12 fey fey 44 349 106 32 11 12
13 frontstall Roman Makarov 68 20793 19784 9 4 9
14 GPopov9 10 65 18 10 0 2
15 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
16 grozwalker Andrey Groza 326 7534 7551 7 0 5
17 igor-arkhipov 0 0 0 0 1 0
18 kacetal Artem 0 0 0 1 0 0
19 kirill-chertkov Kirill 6 18 18 5 9 1
20 kotano Arslan Hudaygulyyev 0 0 0 0 1 0
21 KustovAA Andrey Kustov 1 3 1 1 0 1
22 Melodyn Сергей Мелодин 0 0 0 0 2 2
23 morphizm Vasiliy 87 3194 1213 18 0 22
24 Northrain-cmd 0 0 0 0 0 5
25 nunsez Alexander Mandrikov 5 17 6 5 0 2