hexlet-basics

Organization: hexlet-basics
GitHub Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 alexalferow 0 0 0 0 1 0
2 alexxis Alexey Starikov 0 0 0 1 0 3
3 amshkv Andrey 202 4238 1091 5 13 72
4 Ananasovna Anastasiia Ushkova 0 0 0 0 1 0
5 andrejs82git 0 0 0 0 1 0
6 ArtemRakov Artem Rakov 195 17255 3896 62 0 94
7 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 2 0
8 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
9 fey fey 28 144 78 21 4 8
10 frontstall Roman Makarov 68 20793 19784 9 4 9
11 GPopov9 10 65 18 10 0 2
12 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
13 grozwalker Andrey Groza 212 3754 4237 7 0 5
14 igor-arkhipov 0 0 0 0 1 0
15 kacetal Artem 0 0 0 1 0 0
16 kirill-chertkov Kirill 3 4 4 2 8 1
17 kotano Arslan Hudaygulyyev 0 0 0 0 1 0
18 Melodyn Сергей Мелодин 0 0 0 0 2 2
19 morphizm Vasiliy 86 3180 1209 17 0 21
20 Northrain-cmd 0 0 0 0 0 5
21 nunsez Alexander Mandrikov 5 17 6 5 0 2
22 prio65 15 415 50 16 8 3
23 ralder Мишин Сергей 25 64 60 0 0 0
24 sol-un 1 44 15 1 0 0
25 Surtt Alexander Sergeev 0 0 0 1 0 7