hexlet_basics

Organization: hexlet-basics
GitHub Elixir

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 44 835 473 22 3 6
2 andrejsharapov Andrej Sharapov 0 0 0 0 1 0
3 bhavenger Dmitry Zaytsev 1 42 26 1 0 0
4 Bringoff Artem Kalachyan 0 0 0 1 0 3
5 burenkov-anton Anton Burenkov 0 0 0 0 3 0
6 demianova 0 0 0 0 1 0
7 devality Aleksandr N. 0 0 0 2 0 0
8 Dreamscat4er 0 0 0 0 1 1
9 e90rka Georgy Ratiani 0 0 0 0 1 0
10 fey fey 0 0 0 0 2 0
11 freetonik Rakhim 4 1 1 0 0 0
12 Graph1589 Stanislav 0 0 0 0 0 1
13 greybutton Sergej Tabb 1 158 202 1 0 0
14 ib0ndar 0 0 0 0 1 0
15 igor-i Igor Inkovskiy 21 544 224 3 0 0
16 ilyar Ilyar 1 3 4 1 0 0
17 imamatory Vadim Safonov 1 1 1 1 0 0
18 janczer Ivan 0 0 0 1 0 0
19 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 30 13 1 0 1
20 lex111 Alexey Pyltsyn 0 0 0 0 0 1
21 Maksim1509 0 0 0 0 1 0
22 Melodyn Сергей Мелодин 1 1 1 1 0 0
23 mishchenkoandrey 0 0 0 0 2 0
24 Morozzzko Igor S. Morozov 1 6 0 1 0 0
25 neolite Rafkat Galiullin 1 1 1 2 0 0