hexlet_basics

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 44 835 473 22 3 6
2 andrejsharapov Andrej Sharapov 0 0 0 0 1 0
3 astynax Aleksei Pirogov 0 0 0 0 0 3
4 bhavenger Dmitry Zaytsev 1 42 26 1 0 0
5 Bringoff Artem Kalachyan 0 0 0 1 0 3
6 burenkov-anton Anton Burenkov 0 0 0 0 3 0
7 demianova 0 0 0 0 1 0
8 devality Aleksandr N. 0 0 0 2 0 0
9 Dreamscat4er 0 0 0 0 1 1
10 e90rka Georgy Ratiani 0 0 0 0 1 0
11 fey fey 0 0 0 0 2 0
12 freetonik Rakhim 4 1 1 0 0 0
13 Graph1589 Stanislav 0 0 0 0 0 1
14 greybutton Sergej Tabb 1 158 202 1 0 0
15 ib0ndar 0 0 0 0 1 0
16 igor-i Igor Inkovskiy 21 544 224 3 0 0
17 ilyar Ilyar 1 3 4 1 0 0
18 imamatory Vadim Safonov 1 1 1 1 0 0
19 janczer Ivan 0 0 0 1 0 0
20 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 30 13 1 0 1
21 lex111 Alexey Pyltsyn 0 0 0 0 0 1
22 Maksim1509 0 0 0 0 1 0
23 Melodyn Сергей Мелодин 1 1 1 1 0 0
24 mishchenkoandrey 0 0 0 0 2 0
25 Morozzzko Igor S. Morozov 1 6 0 1 0 0