battle_asserts

Organization: hexlet-codebattle
GitHub Clojure

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 ralder Мишин Сергей 1 1 1 1 0 0
52 realmyst Alexander Shcherbinin 1 1 1 1 0 0
53 ReDBrother Dmitriy Bataev 33 105 79 23 0 3
54 Safintim Timur Safin 1 1 1 1 1 1
55 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 1 3
56 seth2810 Roman Gafurov 3 3 3 3 0 0
57 sgmdlt 8 269 7 9 1 9
58 skv-headless Eugene Sokovikov 1 1 1 1 0 0
59 solar05 Artem Solomatin 455 10636 6168 363 62 55
60 tank-bohr Alexey Nikitin 0 0 0 1 0 0
61 tewinget Thomas Winget 0 0 0 0 1 0
62 tikh Konstantin Tikhonov 1 1 1 1 0 0
63 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
64 Uunnamed Alex.Shi 2 96 52 5 0 0
65 v1valasvegan Victor Zhuravlev 0 0 0 0 2 0
66 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 36 1030 698 34 3 9
67 vtm9 Vitaly 9 240 60 24 0 10
68 vyorkin Vasiliy Yorkin 8 304 113 8 0 3
69 xamut Ilya Manin 4 79 26 1 0 3
70 yigres Sergey Kirillov 2 3 3 2 0 0
71 yoba-programmer 0 0 0 0 1 0
72 yulia633 Yulia 0 0 0 0 1 0
73 yurygnutov Yury Gnutov 0 0 0 0 1 0
74 zzet Andrew Kumanyaev 17 316 94 9 1 2