battle_asserts

Owner: hexlet-codebattle
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 solar05 Artem Solomatin 547 11341 6769 421 63 68
2 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
3 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 36 1030 698 34 3 9
4 imamatory Vadim Safonov 35 973 498 19 0 7
5 aelaa Shakirov Ilya 28 767 252 26 0 3
6 burenkov-anton Anton Burenkov 49 667 293 48 0 1
7 vtm9 Vitaly 29 637 307 26 0 18
8 OlegSilakov Oleg 10 392 189 10 0 0
9 zzet Andrew Kumanyaev 17 316 94 9 1 2
10 vyorkin Vasiliy Yorkin 8 304 113 8 0 3
11 mikhkonkov Konkov Mihail 6 281 153 6 0 0
12 sgmdlt 8 269 7 9 1 9
13 MrPhantomT 5 230 127 168 0 6
14 Makapoxa Dmitry 4 160 86 5 0 0
15 aamanunin Aleksandr Maniunin 8 156 77 3 0 1
16 ReDBrother Dmitriy Bataev 34 107 81 23 1 6
17 begor Biriukov Egor 2 101 0 3 0 0
18 Uunnamed Alex.Shi 2 96 52 5 0 0
19 dosbol Dosbol 2 91 0 2 3 1
20 xamut Ilya Manin 4 79 26 1 0 3
21 dstarcev Dmitriy Startsev 1 49 0 2 0 2
22 jeffp42ker Jeff Parker 1 31 6 1 0 0
23 moonserk Gregory Romantsov 1 26 0 2 0 0
24 IgorGakhov Igor Gakhov 2 23 23 4 0 3
25 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 1 21 21 3 0 0