battle_asserts

Organization: hexlet-codebattle
GitHub Clojure

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 solar05 Artem Solomatin 455 10636 6168 363 62 55
2 vtm9 Vitaly 9 240 60 24 0 10
4 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 36 1030 698 34 3 9
3 sgmdlt 8 269 7 9 1 9
5 fey fey 4 12 12 4 4 7
6 imamatory Vadim Safonov 35 973 498 19 0 7
7 MrPhantomT 5 230 127 168 0 6
8 rafuck 0 0 0 0 1 5
11 aminin Anton Minin 0 0 0 0 1 3
13 xamut Ilya Manin 4 79 26 1 0 3
10 vyorkin Vasiliy Yorkin 8 304 113 8 0 3
12 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 1 3
9 aelaa Shakirov Ilya 28 767 252 26 0 3
14 ReDBrother Dmitriy Bataev 33 105 79 23 0 3
16 zzet Andrew Kumanyaev 17 316 94 9 1 2
17 dstarcev Dmitriy Startsev 1 49 0 2 0 2
15 OlegLustenko Oleg Lustenko 0 0 0 0 1 2
18 IvanVS140 0 0 0 0 1 2
25 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
27 dniku Dmitry Nikulin 0 0 0 0 1 1
23 evgenjion Eugene Mischenko 0 0 0 0 1 1
19 michellymenezes Michelly Menezes 0 0 0 0 0 1
21 dosbol Dosbol 2 91 0 2 3 1
28 burenkov-anton Anton Burenkov 49 667 293 48 0 1
24 Safintim Timur Safin 1 1 1 1 1 1