battle_asserts

Organization: hexlet-codebattle
GitHub Clojure

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 solar05 Artem Solomatin 455 10636 6168 363 62 55
2 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 36 1030 698 34 3 9
3 imamatory Vadim Safonov 35 973 498 19 0 7
4 burenkov-anton Anton Burenkov 49 667 293 48 0 1
5 aelaa Shakirov Ilya 28 767 252 26 0 3
6 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
7 OlegSilakov Oleg 10 392 189 10 0 0
8 mikhkonkov Konkov Mihail 6 281 153 6 0 0
9 MrPhantomT 5 230 127 168 0 6
10 vyorkin Vasiliy Yorkin 8 304 113 8 0 3
11 zzet Andrew Kumanyaev 17 316 94 9 1 2
12 Makapoxa Dmitry 4 160 86 5 0 0
13 ReDBrother Dmitriy Bataev 33 105 79 23 0 3
14 aamanunin Aleksandr Maniunin 8 156 77 3 0 1
15 vtm9 Vitaly 9 240 60 24 0 10
16 Uunnamed Alex.Shi 2 96 52 5 0 0
17 xamut Ilya Manin 4 79 26 1 0 3
18 dfdfdf123 2 14 15 1 0 0
19 fey fey 4 12 12 4 4 7
20 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 3 9 9 1 0 0
21 sgmdlt 8 269 7 9 1 9
22 jeffp42ker Jeff Parker 1 31 6 1 0 0
23 seth2810 Roman Gafurov 3 3 3 3 0 0
24 fromnt34 Dmitry Kurtsev 1 3 3 1 0 0
25 yigres Sergey Kirillov 2 3 3 2 0 0